TOP

Trang chủ >>Tin Mới

Người đủ 15 tuổi trở lên được quyền đăng ký xe từ ngày 15/8/2023: Ai cũng nên biết tránh mất quyền lợi

Người đủ 15 tuổi trở lên được quyền đăng ký xe từ ngày 15/8/2023: Ai cũng nên biết tránh mất quyền lợi

09:05, Thứ năm 20/07/2023( PHUNUTODAY ) - Theo quy định mới về cấp đăng ký xe thì từ ngày 15/8/2023 những người từ 15 tuổi trở lên sẽ được phép đăng ký xe của mình.

Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Theo khoản 9 Điều 3, cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe. Trong đó, cá nhân từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi đăng ký xe thì phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Ý kiến đồng ý này phải được ghi nhận là “đồng ý”, ký, ghi rõ họ tên, mối quan hệ với người được giám hộ trong giấy khai đăng ký xe.Trước đó, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Thông tư 58/2020/TT-BCA đều không giới hạn về độ tuổi đăng ký xe. Tuy nhiên, đến Thông tư 24/2023/TT-BCA thì độ tuổi đăng ký xe mới được quy định rõ ràng.

Người đủ 15 tuổi trở lên được quyền đăng ký xe từ ngày 15/8/2023: Ai cũng nên biết tránh mất quyền lợi

Theo Thông tư mới, thủ tục đăng ký xe thực hiện như sau:

Bước 1: Chủ xe kê khai đăng ký xe trên Cổng dịch vụ côngSau khi kê khai thành công, chủ xe nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ để làm thủ tục đăng ký xe; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định.

Trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công thì chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.Bước 2: Đưa xe đến cơ quan đăng ký xe và nộp giấy tờ xe, giấy tờ của chủ xe.

Bước 3: Cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, nếu bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số.

Bước 4: Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe.

Người đủ 15 tuổi trở lên được quyền đăng ký xe từ ngày 15/8/2023: Ai cũng nên biết tránh mất quyền lợi

Bước 5: Nhận chứng nhận đăng ký xe.

Công ty có được phép thu giữ, kiểm tra điện thoại của người lao động không?Vợ chồng ly hôn, ai sẽ được chia tài sản nhiều hơn? Vợ có được ưu tiên gì không?

Nguồn phunutoday.vn

Người đủ 15 tuổi trở lên được quyền đăng ký xe từ ngày 15/8/2023: Ai cũng nên biết tránh mất quyền lợi - Tin Mới